Γελάνθη Καρδίτσας

 
Κεντρική Ιστορικά Κοινωνικά Αφιερώματα Πολιτιστικά Φωτογραφίες Πρόσβαση Χάρτης Επικοινωνία
 


Προσθήκη στα Αγαπημένα Προσθήκη στα Αγαπημένα | Εκτύπωση Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Α.Ο.ΓΕΛΑΝΘΗΣ

1963
Από αριστερά όρθιοι : Χαντούμης Δημήτριος, Κουλοχέρης Απόστολος,Μπούρας Βασίλειος,Σδράκας Δημήτριος,Λύτρας Ηλίας,Γάκιας Βασίλειος,Κουτέλας Στέφανος,Καλαμπόκας Παναγιώτης,Παλιόπουλος Ηλίας.
Από αριστερά καθιστοί:Αγγέλης Στέφανος,Πλιάτσικας Κων/νος,Πατούλιας,Σδράκας Περικλής,Κωστούλας Θωμάς.
 
1964 - 1965
Από αριστερά όρθιοι:Γάκιας Βασίλειος,Αγγέλης Γεώργιος,Κόκκαλης Παύλος,Δραγούτσος Δημήτριος,Παπαποστόλου Παναγιώτης,Κωστούλας Θωμάς,Παλιόπουλος Λάμπρος.
Από αριστερά καθιστοί:Κουτέλας Β.Ιωάννης,Κουτέλας Στέφανος,Τσόμαλος Ιωάννης,Κακάμης Αθανάσιος,Χαντούμης Ευάγγελος.
 
1967
Από αριστερά όρθιοι:Κουτέλας Γ.Κων/νος,Κόκκαλης Παύλος,Πλιάτσικας Κων/νος,Κουτέλας Στέφανος,Παλιόπουλος Λάμπρος,Χαντούμης Ευάγγελος,Αγγέλης Γεώργιος(Πλάλας), Γάκιας Σταύρος.
Από αριστερά καθιστοί:Αγέλλης Γεώργιος,Κουτέλας Αρ.Δημήτριος,Τσιόμαλος Ιωάννης,Κωστούλας Θωμάς,Κουτέλας Β.Ιωάννης.
 
Κουτέλας Γ. Στέφανος (1972)
 
Κουτέλας Γ. Στέφανος - Σδράκας Κ.Περικλής (1973)
 
-----
Από αριστερά όρθιοι:Κουτέλας Στέφανος,Τσιόμαλος Θωμάς,Δουμανάς Βασίλειος,Αγγέλης Βασίλειος,-,-,Αργύρης Ιωάννης,Τρίμμης Βασίλειος,Σδράκας Γεώργιος.
Από αριστερά καθιστοί:-,Τρίμμης Ευάγγελος,Τρίμμης Αντώνιος,Κουτέλας Παναγιώτης.
 
1982-1983
Από αριστερά όρθιοι:Χαντούμης Κων/νος,Καλαμπόκας Κων/νος,Παππάς Αθανάσιος,-,Θανασός Ηλίας,Γκούμας Ιωάννης,Καλαμπόκας Λάμπρος,Γκαραγκούνης Στέφανος,Δραγούτσος Ιωάννης,Δουμανάς Στέφανος,Τρίμμης Κων/νος.
Από αριστερά καθιστοί:Χαντούμης Θωμάς,Αγγέλης Θεόδωρος,Δασκάλου Γεώργιος,Γάκιας Κων/νος,Καλαμπόκας Ευάγγελος,Κακάμης Γρηγόριος,-
 
1997-1998
 
Από αριστερά όρθιοι:Τρίμμης Κων/νος,Βλάχος,Κουτέλας Αναστάσιος,Αργύρης Μιχαήλ,Τσιούμας Χρήστος,Παπαποστόλου Αθανάσιος,Κωστούλας Χρήστος,-
Από αριστερά καθιστοί:Τρίμμης Στέφανος,Κακάμης Γρηγόριος,Κωστούλας Κων/νος,Τσιαντάκης Κων/νος,Καλύβας Χρήστος,Λέντζας Γεώργιος,-.
 
 
1998-1999
Από αριστερά όρθιοι:Παπαποστόλου Αθανάσιος,-,Μακρυγιάννης Σωτήριος,Κωστούλας Χρήστος,Αργύρης Μιχαήλ,Γκούμας Θωμάς,Τσιαντάκης Κων/νος,Κωνσταντής Αθανάσιος.
Από αριστερά καθιστοί:Τρίμμης Στέφανος,-,Κωστούλας Κων/νος,-,Λέντζας Γεώργιος,-,Κουτέλας Γεώργιος,Τσιαντάκης Αθανάσιος.
 
1999-2000
Από αριστερά όρθιοι:Τρίμμης Κων/νος,-,Καλύβας Χρήστος,Κωνσταντής Αθανάσιος,Αργύρης Μιχαήλ,Κουτέλας Αναστάσιος,Γκούμας Στέφανος
Από αριστερά καθιστοί:Γκούμας Θωμάς,Κουτέλας Γεώργιος,-,Λέντζας Γεώργιος,-,Κωστούλας Χρήστος.
 
2000-2001
Από αριστερά όρθιοι:Αθανασίου Ηλίας,Σδράκας Ηλίας,Κωνσταντής Αθανάσιος,Κουτέλας Αναστάσιος,-,-,Τρίμμης Βασίλειος,Καλύβας Χρήστος,Μανίκας Χρήστος.
Από αριστερά καθιστοί:Αργύρης Μιχαήλ,Αργύρης Ευάγγελος,Γκούμας Θωμάς,Κωστούλας Χρήστος,-,Λέντζας Γεώργιος.
 
2001-2002
Από αριστερά όρθιοι:α)-,-,Γκούμας Θωμάς,Βαγενάς Θωμάς,Κουτέλας Γεώργιος.
                                     β)Γκούμας Στέφανος,Δραγούτσος Δημήτριος,Τρίμμης Ιωάννης,Δραγούτσος Γεώργιος,Μανίκας Χρήστος,-,Παπαποστόλου Αθανάσιος.
Από αριστερά καθιστοί:Αγγέλης Φώτιος,Παπαποστόλου Βασίλειος,Τσιούμας Κων/νος,Τσιαντάκης Κων/νος.
 
2002-2003
Από αριστερά όρθιοι:Παπαποστόλου Αθανάσιος,Χασιώτης Κων/νος,Καλαμπόκας Κων/νος,-,Τρίμμης Ιωάννης,-,Δραγούτσος Δημήτριος,Αργύρης Μιχαήλ,Τσιούμας Κων/νος,Τρίμμης Κων/νος,Δραγούτσος Γεώργιος,Γκούμας Θωμάς, Γκούμας Στέφανος,Τρίμμης Βασίλειος,Τρίμμης Κων/νος.
Από αριστερά καθιστοί:Αργύρης Ευάγγελος,Καλύβας Χρήστος,Κουτέλας Γεώργιος,-,Μανίκας Χρήστος,-,Τσιαντάκης Κων/νος,-,Τσιαντάκης Αθανάσιος.
 
2003-2004
Από αριστερά όρθιοι:-,-,Διαμάντης Ιωάννης,Αθανασίου Ηλίας,Βαγενάς Θωμάς,Κουτέλας Γεώργιος,Γκούμας Θωμάς, Γκούμας Χρήστος.
Από αριστερά καθιστοί:-,Παπαποστόλου Βασίλειος,Κωστούλας Χρήστος,αργύρης Ευάγγελος,Λέντζας Γεώργιος,Κωστούλας Κων/νος,-.
 
2004-2005
Από αριστερά όρθιοι:Παπαποστόλου Αθανάσιος,-,Παπαποστόλου Βασίλειος,Δραγούτσος Γεώργιος,-Αργύρης Μιχαήλ,Τσιούμας Κων/νος,-,Μανίκας Χρήστος.
Από αριστερά καθιστοί:Τσιαντάκης Αθανάσιος,Κωστούλας Κων/νος,Κουτέλας Γεώργιος,Κωστούλας Χρήστος,-,Γκούμας Θωμάς,Αργύρης Ευάγγελος.
 
2005-2006
Από αριστερά όρθιοι:Παπαποστόλου Αθανάσιος,Αγγέλης Θεόδωρος,Τρίμμης Βασίλειος,Τσιαντάκης Αθανάσιος,Κωστούλας Χρήστος,ΒαγενάςΘωμάς,-.
Από αριστερά καθιστοί:Κουτέλας Γεώργιος,Τσιαντάκης Κων/νος,-,Κωστούλας κων/νος,Αργύρης Ευάγγελος,Γκούμας Θωμάς.
 
2006-2007
\"\"
Από αριστερά όρθιοι:Παπαποστόλου Αθανάσιος,-,Κουτέλας Γεώργιος,-,-,Κωστούλας Χρήστος,Γκούμας Στέφανος.
Από αριστερά καθιστοί:-,Τσιαντάκης Αθανάσιος,Κωστούλας Κων/νος,-,Αργύρης Ευάγγελος,Γκούμας Θωμάς.
 
2007-2008
Από αριστερά όρθιοι:Παπαποστόλου Αθανάσιος,Τρίμμης Βασίλειος,Γκαραγκούνης Στέφανος,-,Κουτέλας Γεώργιος,-,-,Γάκιας Βασίλειος.
Από αριστερά καθιστοί:Αργύρης Ευάγγελος,Κωστούλας Χρήστος,-,Γάκιας Στέφανος,Κωστούλας Κων/νος, Αγγέλης Θεόδωρος.
 
2008-2009
Από αριστερά όρθιοι:Παπαποστόλου Αθανάσιος,Γκούμας Θωμάς,-,Κουτέλας Πέτρος,-,Τρίμμης Βασίλειος,Γκαραγκούνης Στέφανος,-,Κουτέλας Παναγιώτης.
Από αριστερά καθιστοί:-,Γάκιας Βασίλειος,Τρίμμης Πολυχρόνης,Χαντούμης Γεώργιος,Αργύρης Ευάγγελος,Τσιαντάκης Κων/νος,-.
 
2009-2010
Από αριστερά όρθιοι:-,-,-,-Τρίμμης Κων/νος,Αγγέλης Θεόδωρος
Από αριστερά καθιστοί:-,-,-,Γκαραγκούνης Γεώργιος,-,Αργύρης Ευάγγελος.

Πίσω στην κορυφή | Κεντρική Σελίδα

Copyright © 2023 Gelanthi.gr All Rights Reserved

Σχεδίαση και Κατασκευή: Σερίφης Δημήτρης Επιμέλεια κειμένων και φωτογραφιών: Καλαμπόκας Ευάγγελος